Kjøpsvilkår

Her finner du informasjon om hvilke regler som gjelder når du handler hos oss.

Innholdsfortegnelse:

1] Avtalen
2] Partene
3] Pris
4] Avtaleinngåelse
5] Betaling
6] Levering
7] Risikoen for varen
8] Angrerett
9] Forsinkelse og manglende levering - kjøperens rettigheter og frist for å melde krav
10] Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
11] Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
12] Garanti
13] Personopplysninger
14] Konfliktløsning
15] Ordrebekreftelse
16] Materialer


Innledning:
Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. 

Alle våre priser er oppgitt i NOK (Norske kroner)


1] Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere. 

2] Partene
Selger er: Møbel-land AS
Kontaktadresse: Osloveien 31, 1831 Askim
E-post: kundesupport@mobel-land.no
Telefonnummer: 96882890
Organisasjonsnummer: 914313244
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper.

3] Pris
Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, er inkludert merverdiavgift (MVA). Frakt kommer i tillegg til prisen.
Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader.
Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. 

4] Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. 

5] Betaling
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura. 

Vi fokuserer på å gi alle våres kunder en god kjøper opplevelse med høy sikkerhet og kjøperbeskyttelse under handel på Møbel-land.no. Derfor bruker vi Klarna, Paypal og Bambora som en sikkerhet for våres kunder.

6] Levering og henting
Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. Leveringstid på bestillingsvarer varierer mellom 1 til 8 uker, avhengig av varens lagerstatus hos oss og våre leverandører.
Kjøper er ansvarlig for riktig leveringsadresse.

Husk!.Det er viktig at kunden allerede ved mottak sjekker at det ikke har forekommet noen transportskade.
Hvis det oppstår skade ved levering, synlig skade på emballasjen eller varen, ber vi deg notere dette på fraktseddelen før du som ansvarlig skriver under til sjåføren. 
Hvis varen er skadet ber vi deg ta kontakt med kundesenteret fortløpende. Kunden bes dokumentere skaden med bilder og beskrivelse.
I disse tilfellene dekker Møbel-land.no fraktkostnadene.
Nye deler eller en ny vare blir sendt i løpet av 2-8 uker (gjelder også produksjonsfeil, skjulte feil)

Det er ønskelig at kunden fjerner emballasjen samme dag eller dagen etter, for kontroll av eventuelle skjulte feil. 

Mindre skader som blir skjult etter montering, lister / deler som ikke blir synlig etter montering blir ikke å betrakte som reklamasjon.

Levering til døren.
Møbel-land leverer varene hjem til deg – til byggets entre hvis du bor i leilighet, til tomtegrensa hvis du bor i hus eller så langt varebilen kommer.
Våre sjåfører bærer ikke inn varer, vi anbefaler kunden å avtale hjelp på forhånd.
(Bærehjelp koster kr. 695 i tillegg og må avtales på forhånd med kundeservice på tlf. 94884591 eller epost kundesupport@mobel-land.no)
(Bærehjelp betyr at sjåføren hjelper deg å bære inn varer)

Levering:
Transportforetaket tar kontakt med deg i god tid før levering ved å ringe eller sende SMS (en dag før levering)
Leveringstid på bestillingsvarer varierer mellom 1 til 8 uker, avhengig av varens lagerstatus hos oss og våre leverandører.
Vi sender som oftest varene innen 1-8 arbeidsdager fra vårt lager i Norge.
Som regel vil det ta 2-10 arbeidsdager, avhenig av hvor i landet kunden bor, fra bestillingsdato til kunden mottar varene.
Ved eventuelle forsinkelser i leveranse kommer du til å bli kontaktet av Møbel-land.no
Ved hjemmelevering som ikke blir utført fordi kunden ikke tar imot bestillingen har Møbel-land.no lov til å kreve inn en fraktkostnad(opprinnelige fraktkostnader og kostnadene for returfrakt)

Forsinkelse:
Ved eventuelle forsinkelser i leveranse kommer du til å bli kontaktet av Møbel-land.no

Frakt priser:
Postnummer:
0001-1999 = 499 kr,
2000-3999 = 799 kr,
4000-5999 = 999 kr, 
6000-6999 = 1499 kr, 
7000-7999 = 1299 kr, 
8000-9999 = 1999 kr.

Vi leverer ikke til Svalbard.

Møbel-land.no har lov til å belaste kunden for retur (ord. fraktkostand) når ordre er ferdig behandlet, dersom kunden nekter å ta imot bestilling eller ønsker å benytte angrerett.

7] Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8] Angrerett (gjelder privatpersoner)
Kjøperen kan angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).
Angrefristen begynner å løpe:
Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt. Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene. Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. 

For å kunne benytte angrefristen må varen(e) være av i en slik tilstand at vi kan selge den på nytt - som ny varen(e).
Varen(e) må være i sin originale emballasje.
Skader eller manglende emballasje: 5-25% reduksjon i returbeløp pga. redusert salgsverdi (emballasje utgjør en del av verdien på produktet)
Vi ber kunder som ønsker å returnere en vare som er ferdig montert å ta kontakt med oss først, demontering må avtales først.

Varen(e) er montert: 10-50% reduksjon i returbeløp + returkostnad.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Kjøperen er ansvarlig for returkostnader.


Kunden er ansvarlig for retur, dette innebærer du som kunden står ansvarlig for varens tilstand, emballasje, transportbeskyttelse og skader som kan oppstå under transport.

Møbel-land.no forbeholder seg retten til å nekte returen om det viser seg at varen(e) er skadet og tap på varensverdi er 100%
Tilbakebetaling skjer senest innen 14 dager fra returen(når returen er mottatt og godkjent hos Møbel-land.no)

Angreretten gjelder ikke spesialbestilte produkter: (Angrerettloven §22 - levering av varer som er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner. Det gjelder håndlagde varer med valg av treplater, farger, understell farge eller størrelse.
Alle våre hjørnesofaer, sofaer og sovesofaer er spesialbestilte produkter.
Dette innbeærer at du som kunde har ingen angrerett når overnevnte varer er i produksjon.

Ta kontakt med oss på epost kundesupport@mobel-land.no dersom du ønsker å benytte angrerett.

9] Forsinkelse og manglende levering - kjøperens rettigheter og frist for å melde krav
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for
Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.
Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.
Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.

10] Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig. 
Retting eller omlevering Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomfø- ringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel. 
Prisavslag Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen. 

11] Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer. 
• Oppfyllelse: Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet. 
• Heving: Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet. 
• Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven. 

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12] Garanti
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

Hvis det oppstår skade ved levering, synlig skade på emballasjen eller varen, ber vi deg notere dette på fraktseddelen før du som ansvarlig skriver under til sjåføren. 
Hvis varen er skadet ber vi deg ta kontakt med kundesenteret fortløpende. Kunden bes dokumentere skaden med bilder og beskrivelse.
I disse tilfellene dekker møbel-land.no fraktkostnadene.

Alle varer har reklamasjonsrett på 24 mnd

Garanti gjelder ikke "normal slitasje".

13] Personopplysninger
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. 

14] Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

15] Odrebekreftelse
Alle våres kunder mottar en kundeordre. (sjekk spam-mappen i tillegg)
Ved manglende bekreftelse –  står kunde selv ansvarlig for å ta kontakt med oss på kundesupport@mobel-land.no

16] Materialer
Alle trematerialer (sponplater, MDF) er godkjent med norsk krav:
Formaldehyde emission classE1 (EN 120)  E1: < 8.0 mg/100 g 
EU krav: EN 13986:2004+A1:2015Du trenger gyldig epost-adresse og telefonnummer for å handle hos oss.
Vi tar forbehold om eventuelle tekniske feil som kan oppstå på pris, lagerstatus og leveringstid.
Vi tar i dette tilfelle kontakt med deg.

Vi tar også forbehold om eventuelle skrivefeil når det gjelder informasjon på Mobel-land.no. 
Produktbildene på mobel-land.no kan avvike noe fra det faktiske produktet.Møbel-land.no

Meny

Innstillinger

Opprett en konto for å lagre favoritter.

Logg inn